Genom användning av AutoCAD Architecture och Revit; utformning av ekologiskt hållbara byggnader design, detaljerade ritningar, så som konstruktionsritningar, för nya olika skaliga bygg- och renoveringsprojekt, som exempelvis villor, radhus, flerfamiljshus,teatrar, skolar, kliniker, servicekontor.. mm, med hänsyn tagen av stadsplanering, miljöpåverkan och projektbudget.

Konsulttjänster

Från skisser och pappersritningar till digitala ritningar

Vi hjälper dig att få dina konstruktionsidéer eller skisser till ett färdigt resultat. Vi kan även hjälpa dig att få en digital ritning av ett befintligt hus Blueprint eller bild.

3D Modelling

3D visualisering och Photoshop

Vi tror att en bild säger mer än tusen ord, så erbjuder vi inspirerande 3D och fotorealistiska visualiseringar för dina projekt.

SwedDesign's Arkitekter använder vår överkapacitet för att hjälpa dig med ritningar av dina projekt som vi snabbt kan leverera enligt deadline. Om ditt företag är i behov av hjälp med att framställa exempelvis konstruktionsritningar kan vi stå till tjänst. 

Ritningar till företag

Vi kan hjälpa dig med bygglovsritningar, genom att förse er med full uppsättning av bygglovsritningar för nybyggnad och tillbyggnad projekt. Vi kan även erbjuda hjälp men konstruktionsritningar för den som är i behov av en ritning som beskriver hur en byggnad ska byggas. 

Bygglovsritningar till nybyggnad och tillbyggnad, A och K ritningar

 

- E-posta information om det du ska bygga, till exempel: nybyggnadskartan, befintliga ritningar, skisser, bilder, material... osv.

- Beskriva om vad du vill.
- Skicka in allt till info@swed-group.se
- Vi kommer att lämna dig ett pris via mejl, och efter du bekräftar priset kan arbetet börja.

 A och K ritningar 

 Swed

Arkitekter